Nazad

Politika privatnosti


Dva Lika j.d.o.o., sa sjedištem u Markuševcu Turopoljskom, OIB: 44048301067 (u daljnjem tekstu: DL), ovom politikom utvrđuje način prikupljanja, čuvanja i korištenja osobnih podataka koje nam kao korisnik naše web stranice (www.dvalika.hr) dobrovoljno ustupate .

U smislu ovih uvjeta, osobni podaci su podaci koji se odnose na pojedinca fizičku ili pravnu osobu, pomoću kojih se isti može izravno ili neizravno identificirati.

Našoj web stranici možete pristupiti bez registracije, odnosno bez otkrivanja Vašeg identiteta. Vaše osobne podatke ne prikupljamo putem kolačića (cookies) niti ih počinjemo prikupljati samom činjenicom Vašeg pristupa našoj web stranici. Jedini način na koji prikupljamo Vaše podatke jest ukoliko nas odlučite kontaktirati putem obrasca na našoj web stranici, što znači da nam svoje podatke dajete u potpunosti dobrovoljno. U svrhu što brže i učinkovitije komunikacije putem e-maila, potrebni su nam Vaši podaci. Vaše ćemo podatke koristiti isključivo u svrhu kontaktiranja te će se oni brisati nakon ostvarenog kontakta, osim u slučaju potrebe za daljnjom komunikacijom.

Podaci koje pritom od Vas tražimo su:

– Vaše ime i prezime

– Tvrtka u čije ime postavljate upit (ako je primjenjivo)

– Vaša e-mail adresa ili broj telefona

Navedene podatke, a koji su nam potrebni radi uspostave inicijalnog kontakta s Vama (npr. radi dogovora prvog sastanka), ne dijelimo sa bilo kojim trećim osobama, odnosno s osobama koje ne rade unutar DL-a. Pridržavamo pravo da u određenim slučajevima provedemo dodatnu obradu podataka u opsegu koji je dopušten ili propisan zakonom.

Nije isključeno da nam u svom upitu otkrijete dodatne osobne podatke, koje nismo tražili (npr. Vašu adresu, broj mobitela i sl.). I na te osobne podatke na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ove politike privatnosti.

U svakom trenutku možete provjeriti jesu li Vaši osobni podatci ažurni i točni, odnosno u svakom trenutku možete od nas zatražiti pristup Vašim osobnim podatcima koji se prikupljaju, ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka, kao i zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka, sve slanjem odgovarajućeg zahtjeva na info@dvalika.hr .

Vašu privolu za obradu podataka možete svakodobno povući slanjem odgovarajuće izjave o povlačenju privole na info@dvalika.hr . U tom slučaju ćemo Vaše podatke bez odgode brisati.

U slučaju povrede Vaših osobnih podataka imate pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka:

Selska cesta 136, Zagreb

tel. 00385 (0)1 4609-000

fax. 00385 (0)1 4609-099

e-mail: azop@azop.hr

web: www.azop.hr

Zadržavamo pravo na povremenu izmjenu ove politike privatnost za web stranicu. Ova politika posljednji put je ažurirana dana 30.03.2024. godine 

Obavijest o kolačićima

Web stranica agencije za promidžbu Dva Lika j.d.o.o., sa Markuševcu Turopoljskom, OIB: 44048301067 (u daljnjem tekstu: DL), koristi samo najnužnije, odnosno neophodne kolačiće neophodne za uredan rad naše web stranice. Biranje opcije odbijanja kolačića može značajno utjecati na funkcionalnost web stranice u smislu Vašeg korisničkog iskustva.

Što su kolačići?

Kolačići (engl. cookies) su manje datoteke, odnosno, paketi podataka, koje poslužitelj web stranice šalje na računalo korisnika prilikom posjeta nekoj web stranici i koje se tada spremaju na disk korisnika. Naša web stranica koristi samo dva kolačića:

– Cookie-eyes consent – kolačić koji pamti Vaše preferencije kako bi Vam idući posjet stranici bio još jednostavniji. Informacije koje pritom prikuplja nisu osobni podaci. Ovaj kolačić traje godinu dana.

– Pll_language – kolačić koji pamti odabir jezika koji ste učinili prilikom posjeta naše stranice. Ovaj kolačić traje godinu dana.

Slobodni ste blokirati sve kolačiće, no molimo da uzmete u obzir da time umanjujete vlastitu kvalitetu korištenja naše web stranice.

Nakon što ste nam jednom dali suglasnost za korištenje kolačića, pohranit ćemo kolačić na Vaše računalo ili uređaj kako bismo to zapamtili za Vaše buduće posjete. Ukoliko u bilo kojem trenutku, dakle naknadno, odlučite povući Vašu suglasnost, morati ćete obrisati naše kolačiće postavkama vašeg internetskog preglednika.

Zadržavamo pravo na povremenu izmjenu ove obavijesti. Ova obavijest o kolačićima posljednji put je ažurirana dana 30.03.2024. godine

Pravila o obradi osobnih podataka

Agencija za promidžbu Dva Lika j.d.o.o., sa Markuševcu Turopoljskom, OIB: 44048301067 (u daljnjem tekstu: DL) u svom poslovanju obrađuje osobne podatke, a ovim Pravilima objašnjava uvjete pod kojima se navedena obrada odvija.

Vaše podatke će obrađujemo u svojstvu voditelja obrade.

Obrađujemo one osobne podatke koje ste nam dali ili koje smo saznali putem javnih registara ili došli do njih na neki drugi legitimni način. Ti podaci mogu biti:

• kontakt podaci poput imena i prezimena, adrese, prebivališta, OIB-a, radnog mjesta, broja telefona, faksa i mobilnog telefona, elektroničke pošte;

• podatke koji se odnose na izdavanje računa za pružene usluge i procesuiranje plaćanja te provođenje zakonskih obveza u odnosu na sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma kao što su brojevi bankovnog računa, podaci kartica za platni promet i ostale odnosne informacije, kopije osobne iskaznice i ostalih dokumenata;

• daljnje poslovne informacije koje su nužne radi ostvarenja ugovornog odnosa ili koje su nam dobrovoljno dostavljene kao što su dane upute, specifični zahtjevi i/ili nalozi;

• već ranije objavljene informacije koje prikupljamo putem javno dostupnih registara, evidencija i očevidnika;

• detalji o komunikaciji (poput pisane korespondencije i sl.) kao i vođenim razgovorima u opsegu nužnom za ostvarenje prava i obveza iz ugovornog odnosa.

Načelno, sve osobne podatke ustupate nam dobrovoljno, što znači da nam niste dužni dati svoje osobne podatke. Međutim, u takvom slučaju moguće je da bez tih osobnih podataka nećemo moći pružiti usluge radi kojih nas želite angažirati.

Osobne podatke obrađujemo isključivo u sljedeće svrhe (dalje: Dozvoljene svrhe):

• u svrhu zasnivanja i ostvarenja prava te ispunjenja obveza iz radnog odnosa te u svrhu zaštite sigurnosti i zdravlja radnika;

• u svrhu zasnivanja ugovornog odnosa i ostvarivanja prava i obveza iz istog;

• u svrhu upravljanja i administracije poslovnim procesima povezanim sa ispunjenjem ugovora i ostvarivanjem prava i obveza iz istog uključujući procesuiranje plaćanja, knjigovodstvene svrhe, reviziju, naplatu potraživanja i usluge podrške u svezi navedenog;

• u svrhu usklađivanja i ispunjavanja naših zakonskih obveza kao i obveza koje mogu proizaći iz prava Europske Unije kao i prava trećih država u primjenjivoj mjeri i u opsegu i sadržaju u kojemu navedena prava ne proturječe pravu Republike Hrvatske;

• u svrhu identificiranja osobe ovlaštene na zastupanje naših ugovornih partnera, potpisivanja narudžbi i prihvata ponuda i zaključivanja ugovornog odnosa s nama;

• u svrhu poštivanja sudskih odluka i odluka javnopravnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima i ostvarivanja naših prava i na zakonu zasnovanih interesa;

• u svrhu vođenja evidencije o statistici vezano uz naše poslovanje;

• za svaku svrhu koja se smatra nužno potrebnom u svezi ostvarivanja nekih od naprijed naznačenih svrha.

Vaše osobne podatke nećemo koristiti za poduzimanje nikakvih drugih radnji. Ovisno o tome u odnosu na koju Dozvoljenu svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke, iste možemo obrađivati na sljedećim pravnim osnovama:

• ukoliko ste dali privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više Dozvoljenih svrha;

• obrada je nužna za izvršavanje punomoći za predmet u kojem ste stranka ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora;

• obrada je nužna radi poštovanja naših pravnih obveza;

• obrada je nužna kako bi se zaštitili Vaši ključni interesi;

• obrada je nužna za potrebe naših legitimnih interesa sukladno odredbama GDPR-a.

Vaše osobne podatke možemo dijeliti sa vanjskim suradnicima kao što su primjerice odvjetnički uredi po zamjeničkoj punomoći, računovodstveni servisi, porezni savjetnici, kreditni uredi i financijske institucije, poslovni subjekti s kojima je suradnja nužna radi ostvarivanja prava i obveza iz međusobnog ugovornog odnosa, javnopravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima, kada je to potrebno u svrhu zaštite ugovornih prava i/ili zahtjeva, ili kada je to u javno-pravnom interesu odnosno kada to predstavlja zakonsku obvezu. Također smo ovlašteni naložiti trećim osobama obradu Vaših osobnih podataka u naše ime i za naš račun te sukladno našim uputama kao voditelja obrade, u kojem slučaju preuzimamo odgovornost za tajnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. U tom slučaju DL ostaje u cijelosti odgovorno prema Vama za sigurnost i tajnost osobnih podataka te će koristiti sve potrebne mjere koje zahtijevaju mjerodavni propisi kako bi osigurali integritet i sigurnost Vaših osobnih podataka. Ukoliko nam dostavljate osobne podatke nekih drugih fizičkih osoba (primjerice nekoga od Vaših zaposlenika, direktora ili osobe s kojima stojite u određenom poslovnom odnosu) morate osigurati te jamčite da ste ovlašteni otkriti nam osobne podatke, da iste možemo obrađivati kao i da ih možemo bez obveze poduzimanja daljnjih radnji pribavljati, koristiti i prenositi iste sukladno uvjetima navedenima u Politici privatnosti. Posebice morate osigurati da je druga fizička osoba upoznata sa otkrivanjem njezinih osobnih podataka nama, da je dala suglasnost za takvo otkrivanje, korištenje i prenošenje osobnih podataka.

Vaše osobne podatke štitit ćemo primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijsko-sigurnosnih mjera sukladno internim propisima i postupcima u odnosu na pohranu, pristup, otkrivanje i pristup osobnim podacima. Osobni podaci mogu se čuvati u papirnatom obliku i biti pohranjeni u posebne elektroničke sustave zaštite osobnih podatka.

Ukoliko nastane potreba da DL iznosi osobne podatke u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, poduzet ćemo sve potrebne mjere kako bi stupanj zaštite Vaših osobnih podataka odgovarao zahtjevima GDPR-a i drugih važećih propisa Republike Hrvatske. Ovo osiguravamo između ostalog primjenom standardnih ugovornih klauzula izdanih od strane Europske Komisije (Odluka Komisije od 15. lipnja 2001. o standardnim ugovornim klauzulama za prijenos osobnih podataka u treće zemlje, u skladu s Direktivom 95/46/EZ i Odluka Komisije od 27. prosinca 2004. o izmjeni Odluke 2001/497/EZ u pogledu uvođenja alternativnog skupa standardnih ugovornih klauzula za prijenos osobnih podataka u treće zemlje).

Ukoliko se bilo koji osobni podatak koji ste nam dostavili promijeni (npr. Vaš e-mail, adresa stanovanja i sl.) ili ukoliko steknete saznanja da raspolažemo netočnim osobnim podatkom, molimo Vas da nas o tome obavijestite slanjem elektronske pošte na slijedeću e-mail adresu: info@dvalika.hr

DL nisu odgovorni za bilo kakvu štetu nastalu zbog netočnih, neistinitih, manjkavih ili necjelovitih osobnih podataka koji su nam dostavljeni.

Vaši osobni podaci brisat će se kada prestane razumna potreba za njihovim čuvanjem u Dozvoljene svrhe odnosno u mjeri u kojoj je to primjenjivo kada povučete privolu pod uvjetom da osobne podatke nismo dužni čuvati temeljem zakonskih obveza. U svakome slučaju Vaše osobne podatke čuvat ćemo sve dok postoji potreba za njihovim čuvanjem u svrhu realizacije prava i obveza iz sklopljenog ugovora odnosno poslovnog odnosa uključujući i potrebu prisilne naplate tražbine.

Podložno uvjetima propisanim Uredbom odnosno propisima Republike Hrvatske, imate pravo povući privolu (ukoliko se obrada osobnih podataka temelji na privoli, a ne postoji druga pravna osnova za to), pravo uvida u prikupljene osobne podatke, pravo zahtijevati izdavanje preslike osobnih podataka koje čuvamo, pravo zatražiti izmjenu prikupljenih osobnih podataka, pravo na brisanje osobnih podataka, pravo na prijenos prikupljenih osobnih podataka, pravo prigovora na obradu osobnih podataka. Ukoliko se odlučite za bilo što od prethodno navedenog, molimo Vas da nas kontaktirate slanje elektronske pošte na sljedeću e-mail adresu: info@dvalika.hr

Pridržavamo pravo naplatiti Vam dodatne naknade ukoliko zloupotrebljavate Vaše pravo na pristup osobnim podacima, primjerice u slučaju ulaganja opetovanih zahtjeva ili traženja dodatnih preslika dokumenata bez razumne osnove.

Sve Vaše primjedbe možete uputiti na tijelo nadležno za zaštitu osobnih podataka. Kontakt podaci Agencije za zaštitu osobnih podataka:

Selska cesta 136, Zagreb

tel. 00385 (0)1 4609-000

fax. 00385 (0)1 4609-099

e-mail: azop@azop.hr

web: www.azop.hr

Ova Politika privatnosti stupa na snagu s danom 01. lipnja 2021. godine. Pridržavamo pravo njene izmjene s vremena na vrijeme koje će odgovarati izmijenjenim postupcima i načinu obrade osobnih podataka ili promijenjenim zakonskim okolnostima. Izmjene će stupiti na snagu danom objave.

Preloader image