Grafički dizajn i tisak

Dizajn i materijali prema vašim potrebama.

Nudimo personalizirane usluge grafičkog dizajna koje će vam pomoći u ostvarenju ciljeva. Tisak vam omogućuje da dosegnete svoju publiku na različite načine, pridonoseći tako rastu i razvoju tvrtke. Kombinacija tiska malog i velikog formata, uz vrhunsko grafičko rješenje, pruža vam priliku izgradnje prepoznatljivosti brenda te ostvarenje konkurentske prednosti na tržištu.

Važno je napomenuti da tiskani materijali nisu samo marketinški alat, već i bitno sredstvo komunikacije.

  • Mali formati

    Letci, vizitke, brošure ili katalozi samo su dio materijala koji pružaju priliku za detaljnije informiranje publike. Ovi materijali mogu sadržavati i opsežnije informacije.

  • Veliki formati

    Plakati, oslikavanja vozila, banneri, roll-up/pop-up ili reklamni panoi, pružaju tvrtkama mogućnost privlačenja pažnje na izrazito pamtljiv način.

Digitalno je super, ali tisak je tisak. Pogotovo jer imamo više od 20 godina iskustva.

Kontaktirajte nas danas i zajedno ćemo stvoriti vizualnu priču koja ostavlja trajan uTISAK.
    Nazad
    Preloader image